Záškodnícka babka za Napoleóna prišla vojakom popolievať muškety.